BİLGEM Oryantasyon Eğitimi

-A +A

Her sene hızla büyüyen TÜBİTAK BİLGEM, dinamik yapısına katmakta olduğu insan kaynağının, kuruma uyum sürecini kısaltmak üzere, Gebze ve Ankara yerleşkelerinde 2015 yılından bu yana göreve başlayan yaklaşık 215 personeli için, 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde BİLGEM Oryantasyon Eğitim Programı düzenledi. 

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından gerçekleştirilen eğitim, BİLGEM Başkanı Prof.Dr. Hacı Ali Mantar ve TBAE Müdürü Bilal Kılıç'ın açılış konuşmasıyla başladı. Eğitimde kurumu tanıma, kurum kültürü ve kuruma aidiyet üzerinde durularak, bireysel başarıların tek başına yeterli olmadığı, uyumlu bir ekip çalışması içinde güçlü etkiler yaratabileceği, kurumun da çalışanlarından beklentisinin bu doğrultuda olduğu vurgulandı. 

Kurum kültürünün temel unsurlarından biri olan kurum tarihine, Türkiye için yüksek öneme sahip ilkleri başararak imza atmış önceki yöneticilerimizden Sayın Alparslan Babaoğlu, Aziz Ulvi Çalışkan, Uğur Berktürk, Serdar Birecik ve Asiye Babaoğlu değerli anılarını paylaşarak, kurum nasıl olunur’un temelinde yatan güçlü duygularını dinleyicilere yansıttılar. 

Sonrasında Başkan Yardımcılıkları, Enstitüler ve bunlara bağlı birimlerden idari ve teknik yöneticiler/yönetici yardımcıları tarafından kurum birimleri hakkında bilgilendirme tanıtımları yapıldı. Eğitim sonunda, BİLGEM binasında kısa bir tanıtım turu düzenlendi.

Fotoğraflar

19.12.2016