Kuantum Teknolojileri Horizon 2020 Çalışma Toplantısı Gerçekleşti

-A +A

Kuantum Teknolojileri Horizon 2020 Çalışma Toplantısı 21 Kasım 2016 tarihinde TÜBİTAK BİLGEM Gebze kampüsünde düzenlendi.

İlgili üniversiteler, TÜBİTAK Enstitüleri ve savunma sanayisinden  katılımcılarla düzenlenen çalışma toplantısının açılış konuşmalarını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Orkun Hasekioğlu ve BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Bilal Kılıç yaptı. Çalışma toplantısının moderatörlüğünü Sayın Arif Sırrı Atilla Hasekioğlu yaptı. Başkan Yardımcısı Dr. Hasekioğlu TÜBİTAK olarak geleceğin teknolojisi olan Kuantum Teknolojilerine özel önem verdiklerini, Avrupa Birliği’nin de  Horizon 2020 kapsamında Kuantum Teknolojileri konusunu öncelikli alan olarak  destekleme kararı aldığı ve yaklaşık 1 Milyar Euro bütçe ayırdığını belirtti. Bilal Kılıç ise, amacın ülkemizin birlik içinde planlı hareket etmesiyle, Kuantum Teknolojileri Flagship çağrısından en etkin şekilde faydalanarak ülkemizin Kuantum Teknolojileri alanında geride kalmasını önlemek, bu alanda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve kuramsal/deneysel/uygulama çalışmaları yapacak ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.   

Düzenlenen çalışma toplantısında, H2020 kapsamında desteklenecek Kuantum Teknolojileri açısından ülkemizin bulunduğu durum, üniversitelerin ve TÜBİTAK enstitülerinin bu  alanlarda yaptığı çalışmalar, izlenmesi gereken yol, proje çağrıları çıkmadan yapılması gereken ön çalışmalar ve proje teklifleri vermeye yönelik yapılması gerekenler tartışıldı.  

Ülkemizin bu kapsamda çıkacak proje imkanlarından en iyi şekilde faydalanabilmesinin Kuantum Teknolojileri konusunda önde gelen ülkeler arasına girebilmesi için gerekli olduğu belirtildi.

Fotoğraflar

23.11.2016