MEB Heyeti, BİLGEM’i Ziyaret Etti

-A +A

Milli Eğitim Bakanlığı heyeti 28 Aralık 2016 tarihinde TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü’nden Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan Bücük, Proje Koordinatörü Dr. Tunç Erdal Akdur, Dr. Hülya Bal, Şule Orlu’dan oluşan MEB heyetiyle yapılan toplantıya TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) Müdürü Bilal Kılıç, Tesis Güvenlik ve Bilgi İşlem Birim Yöneticisi Sezer Pal, İş Geliştirme Birim Yöneticisi Alper Ay, İş Geliştirme Sorumlusu Nazım Bulut ile TBAE’de görevli Başuzman Araştırmacılar H. Elçin Tanyeli ve Dr. Nazlı Candan katılmıştır. 

Tüm gün süren etkinlik kapsamında gelen ziyaretçilere BİLGEM tanıtımının yapılmasının yanı sıra, Yeni Nesil Eğitim Hareketleri ve Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün  faaliyetleri / Temel Bilim tabanlı eğitim çalışmaları hakkında sunumlar yapılmıştır.

Türkiye'nin, OECD-Öğrenci Performansı Değerlendirme Sınavı PİSA 2015 Test Sonuçları değerlendirilerek (70 ülke arasında Okuma-Anlamada 50. sıra,  Matematikte 49.sıra, Fen'de 52.sıra), ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşılmasında önemli kilometre taşı olan, 21.yy becerilerine sahip insan kaynağı yetiştirilmesi üzerinde durulmuş; bu amaçla Temel Bilime, inovasyona ve girişimciliğe dayalı, teknoloji okuryazarlığını geliştiren ve geleceğin mesleklerine hazırlayan yenilikçi eğitim yaklaşımlarının eğitim sistemimize kazandırılması gerekliliği ele alınmış ve ortak çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

03.01.2017