STEM’e dayalı Temel Bilimler Eğitimi Ar-Ge Programı Başlatıldı

-A +A

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü(TBAE) tarafından, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Fen Lisesi Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında yapılan eğitim, bilimsel ve sosyal işbirliği protokolü kapsamında, Temel Bilimler Eğitimi Ar-Ge Programı başlatıldı.

İlk aşama olarak Kocaeli Fen Lisesi’nde, 22 Eylül - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi STEM(Science, Technology, Engineering, Maths) LAB Ekibi’yle özelde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik öğretmenlerine, genelde ise tüm Branşlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Aşamalı gerçekleştirilecek Program ile eğitim sistemimizde Temel Bilimlerin etkinleştirilmesi, eğitimin ülkemizin ve çağın ihtiyaçlarına çözüm getirecek kazanımlarla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Program süresince gerçekleştirilecek, Temel Bilimler’e ve teknolojiye dayalı, çeşitli pilot eğitim-öğretim-uygulama çalışmalarıyla ortaöğretimde yeni nesil eğitim hareketleri, eğitimde inovatif yaklaşımlar, STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Maths) yaklaşımları göz önüne alınarak; Milli Eğitim müfredatına yönelik eğitim metodolojileri, içerikleri, etkin izleme-ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve gerçek ortamlarda doğrulanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda bilim merkezlerinde, dersliklerde ve laboratuvarlarda özgün öğrenme ortamları hazırlanarak gerçekleştirilecek bilimsel ve tasarım odaklı etkinlikler de yer almaktadır.

Bu çalışmalar aynı zamanda ekonomimize sıçrama yaptırması beklenen Sanayi 4.0 için gerekli olan kodlama, robotik ve teknoloji okur yazarlığını özellikle desteklemekte ve eğitimde bunların etkin kullanımını hedeflemektedir.

Fotoğraflar

11.01.2017