TÜBİTAK BİLGEM “Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler Çalıştayı II”yi Gerçekleştirdi

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), 23 Aralık 2015 tarihinde, Crowne Plaza Otel, Ankara’da “Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler II” konulu çalıştayı gerçekleştirdi.

Program, TÜBİTAK BİLGEM TBAE Müdürü Bilal KILIÇ’ın açılış konuşmasıyla başladı ve TÜBİTAK BİLGEM TBAE sunumuyla devam etti. Üç oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda Türkiye’de Temel Bilimler’in durumu, sorunları ve bu bağlamda dünyadaki eğilimler tartışıldı. İkinci oturumda ise Türkiye’deki eğitimde ve ekonomide kısa ve uzun vadede neler yapılabileceği, metodolojiler ve hedefler üzerinde duruldu. Üçüncü bölümün konusunu ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturdu. Ayrıca, bu konuda kurulması gereken işbirlikleri ve TÜBİTAK, YÖK ve ilgili kurumlardan beklentilerin neler olduğu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu.

Çalıştay, temel bilimler alanında önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Misafir katılımcılar şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ahmet ORAL, Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ, Prof. Dr. Arap Duran TÜRKOĞLU, Prof. Dr. Atilla AYDINLI, Prof. Dr. Aysel VANLI, Prof. Dr. Ergun YALÇIN, Doç. Dr. Hakan ALTAN, Prof. Dr. Ogün DOĞRU, Prof. Dr. Sait HALICIOĞLU, Prof. Dr. Semra İDE, Dr. Tayfun İDE,  Prof. Dr. Turgut ÖNDER ve Yrd. Doç. Dr. Bilge BAYDEMİR.

Aynı kapsamda gerçekleştirilen çalıştayın ilki 18 Kasım 2015 tarihinde, Green Park Hotel Pendik, İstanbul’da gerçekleşmişti. 

Fotoğraflar

29.12.2015