Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü

-A +A

Enstitümüz, dünyada kabul görerek, en ileri seviyede bilim üreten ve teknolojiye yön veren, etkili Temel Bilimler eğitimi destekleriyle, eğitimde Türkiye’yi ön sıralara çıkartan, ülkemizin geleceğini etkileyen lider bir Temel Bilimler Enstitüsü olmayı hedeflemektedir.

2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yenilikçi yapılandırma kapsamında, günümüzün önde gelen bilimsel / teknolojik araştırma kurumlarındakine benzer, yeni bilimsel / iş stratejileri ve modellerine uygun yaklaşımlarıyla faaliyetlerine hız vermiştir.

Misyonumuz,

 • Toplumu bilime özendirecek ve bilim kültürüne teşvik edecek,
 • Teorik ve uygulamalı bilim üretecek,
 • Gerçekçi analizlerle, bilimin teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesini sağlayarak ülkemizin bilimsel ve sosyal yaşam düzeyini yükseltecek faaliyetlerde bulunmak

Vizyonumuz,

Temel Bilimler  alanında,  gerçekleşebilecek  en ileri  seviyede bilim ve teknoloji üreten, ülkemizin geleceğini etkileyen  lider bir Temel Bilimler Enstitüsü. 

Temel Görevler :

 • Uluslararası bilim topluluğunda kabul gören, saygın, öncü bir bilimsel araştırma ve teknoloji enstitüsü olmak. Ülkemizin Temel Bilimler alanında birikimini ve standartlarını yükseltmek, 
 • TB alanlarında dünya çapında katma değer üretilmesine yarayacak araştırmalar yapmak, bilim ve  teknoloji üretmek, uzun vadede uluslararası prestijli ödülleri kazanacak düzeyde teknolojik değişim yaratmak,
 • Nitelikli bilim insanı yetiştirmek, yurtiçi ve yurtdışındaki bilim insanları için işbirliği ortamı yaratarak bilime ortak katkı yapmalarını sağlamak,
 • Toplumun Temel Bilime saygısını arttırmak , bilimsel yaklaşım ve uygulamaları topluma tanıtmak, benimsetmek ve entegre etmek.  Eğitim içerik ve yöntemlerinde bilim ve  teknolojiyi etkinleştirmek, 
 • Ülkemizde mühendislik ve farklı disiplinlerle etkileşen TB ekosistemi yaratmak, yurtiçi/yurtdışı akademik, endüstriyel çevreler, kamu/özel sektör kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak, temel bilim bazlı işbirlikleri oluşturmak veya destek vermek, yenilikçi ve yaratıcı projelerin gerçekleşmesini desteklemek, TB araştırma ve eğitimindeki eksikliklerin giderilmesine öncülük etmek.

Temel Faaliyet alanları :

 • Ulusal/uluslararası her türlü bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri,
 • SCI düzeyi yüksek ve yoğun atıf alan akademik bilimsel yayın çalışmaları,
 • Eğitimler, kurslar, kısa ve dönemlik dersler, yaz/kış okulları , araştırma grupları gibi akademik faaliyetler ve organizasyon  desteği,
 • Seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel/ teknik  toplantılar, çalıştay organizasyonları ve organizasyon desteği,
 • Yurtiçi/yurtdışı üniversiteler, araştırma kurumları, kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri,
 • TB faaliyetlerine ve eğitimine destek olmak üzere gerçekleştirilecek her seviyede sosyal, yönlendirici ve eğitici faaliyetler, bilimsel farkındalığı arttırma amaçlı çalışmalar,
 • Tanıtım çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ya da destek faaliyetleri.

Paydaşlar:

 • Kamu,
 • Üniversite,
 • Sanayi,
 • STK