Enstitü Müdürü

-A +A

Alikram Nuhbalaoğlu

Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU

1954 yılında Azerbaycan’da dünyaya gelen Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALİEV), 1978 yılında M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Fizik Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı üniversitede 1978-1980 yılları arasında stajyer-araştırmacı olarak görev yapmış ve 1980 yılında Teorik ve Matematiksel Fizik alanında doktora programına başlamıştır.  Doktora tezi çalışmalarında ağırlıklı olarak radyasyon süreçleri, genel rölativite ve kara delikler fiziği üzerine yoğunlaşan Alikram NUHBALAOĞLU, 1984 yılında doktora derecesini almıştır.

Doktora sonrası dönemde Azerbaycan Bilimler Akademisi, Şamahı Astrofizik Gözlemevi’nde önce uzman araştırmacı daha sonra da başuzman araştırmacı olarak görev yapan Alikram NUHBALAOĞLU, 1986 yılında doçentlik unvanını almıştır. Aktif bilimsel araştırmalarını ısrarla sürdüren Alikram NUHBALAOĞLU, 1988-1989 ve 1991-1993 yılları arasında çalışmalarını M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde devam ettirmiş ve burada 1993 yılında Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru (Profesörlük) unvanını almıştır. 1994 yılında TÜBİTAK’ın daveti ile Türkiye’ye gelen Alikram NUHBALAOĞLU, 1994-2011 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nde sırasıyla uzman ve başuzman araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Doğuş Üniversitesi’ne katılmış, 2012-2017 yılları arasında ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.  10 Mart 2017 tarihinden TUBİTAK Başkan Danışmanı görevini yapan Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU, 7 Ekim 2017 tarihinde TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU’nun çağdaş bilimin Gravitasyon Teorileri ve Kara Delikler Fiziği konularındaki güncel çalışmaları, büyük çoğunluğu konunun en prestijli uluslararası dergilerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel makaleden oluşmaktadır. Kendisi bu çalışmaların yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel ve pedagojik faaliyetlerde yer almış, ülkemizde temel bilimlere ilginin yaygınlaşması adına bilimsel toplantılar, araştırma ve eğitim okulları düzenlemiş,  evren biliminin çeşitli konularında ileri düzey dersler vermiş, yüksek lisans öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara danışmanlıklar yapmıştır.

Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU, Teorik Fizik öğreniminde üstün başarılardan dolayı 1977-1978 yıllarında M. V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Şeref Bursuna,  üstün nitelikli bilimsel çalışmalarından dolayı 1986 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi Başarı Ödülüne,  1999 yılında TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Başarı Ödülüne, 2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Önder Öztunalı Bilim Ödülüne, 2013 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Bilim Ödülüne, 2015 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

Curriculum vitae