Temel Bilim ve Eğitim

-A +A

Temel bilim ve eğitim insanlık tarihinin bütün dönemlerinde iç içe olmuştur. Doğanın işleyişiyle ilgili temel bilgi üretiminin sürdürülebilirliği için yüksek düzeyde eğitimli gençlerin yetiştirilmesi önemlidir. Bu durum uygulamalı bilim alanları için de geçerlidir; temel bilim laboratuvarlarında yetiştirilmiş ve ileri düzey temel bilgilerle donatılmış mühendisler, endüstriyel ve teknolojik alanlara pratik yeniliklerin taşıyıcılarıdır.

Bazı istatistiklere göre günümüzde temel bilimin parçacık fiziği, erken evren, kara delikler, yaşamın moleküler temelleri vb. alanlardaki başarıları gelişmiş toplumlarda geniş ilgi görürken öğrenci gençlerde de buluşlar yapma heyecanı yaratmaktadır.


Temel bilim, çağdaş eğitim sisteminin temellerinde araştırma heyecanı yaratmak ve eğitimde olası durgunluğu önlemek için önemlidir.


Bir ağacın yaşamında sadece meyvelerinin bulunduğu dalların değil, bütün dalların önemi vardır. Temel bilim heyecanı ile yetiştirilen gençler, endüstriyel alanlarda yapıcı sorgulama, yenilikçilik ve eksperlik potansiyeline sahip olacaktır.


Temel bilim yüksek standartlarda eğitim için, eğitiminin dolgunluğu için önemlidir.


Aksi durum bir ülkeyi daima teknoloji transferine, hatta yıllar önce üretilmiş teknolojilerin transferine bile muhtaç kılacaktır.