Araştırma Alanları

-A +A

Günümüzde temel bilim; kuantum biliminden kuantum teknolojilere, parçacık fiziğinden maddenin yapısal özelliklerine, uzay-zamanın yapısından kütleçekimsel dalgalarına, derin matematiksel yapılardan hesaplamalı yapılara ve nano-teknolojilere, yaşamın moleküler temellerinden virüsler dünyasına, insan beynindeki oldukça karmaşık biyokimyasal süreçlerden fiziksel evrenin işleyişini şekillendiren karmaşık süreçlere kadar çok geniş yelpazede konuları ele almaktadır.

Çağımızın en ileri teknolojilerine dayanılarak yapılan gözlem ve deneylerin ortaya koyduğu çığır açıcı buluşlar ve yüksek nitelikli veriler, önümüzdeki yıllarda temel bilim alanlarının ileri konularında oldukça heyecanlı gelişmelerin yaşanabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca yapılan analizler, ileri temel bilim araştırmalarının disiplinler arası çalışmalar ile iç içe olacağını göstermektedir.

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, dünyadaki bu gelişmeler ışığında benzer araştırma enstitülerinin eğilimlerini ve ülkemizdeki mevcut bilimsel potansiyeli göz önünde bulundurularak ilk aşamada aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanmaktadır. Bu strateji aynı zamanda enstitünün kısa vadede sıçrama yapmasını sağlayacaktır.

Araştırma Alanları

 • Evren Bilimi
   
 • Kuantum Bilimi
   
 • Matematiksel Bilimler
   
 • Hesaplamalı Bilim
   
 • Biyolojik Bilimler
   
 • Kimya Bilimleri
   
 • Disiplinlerarası Alanlar