Misyon & Vizyon

-A +A

Misyon

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün misyonu dünyadaki temel bilim alanlarında yaşanan eğilimler ışığında ve ülkemizin stratejik hedefleri göz önünde bulundurularak tanımlanmıştır. Enstitü doğanın işleyişinin derinden anlaşılması ve çığır açan yenilikçi temel bilgilerin ortaya konulması yönünde aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

 • Temel bilim alanlarının ileri konularında öncü araştırmalar yapmak, bu araştırmaları disiplinler arası alanlara yaymak, geleceğin lider araştırmacılarını ve endüstriyel alanlara yenilikçi fikirleri taşıyacak uzmanlar yetiştirmek, bilime uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlamak
   
 • Yurt içinden ve yurt dışından lider bilim insanlarını enstitünün çatısı altında bir araya getirerek üst düzey bilimsel ortam, işbirliği ve rekabet oluşturmak, milli hedefler doğrultusunda uluslararası işbirliği projelerine katılmak, dünyadaki öncü araştırma gruplarının benzeri gruplar kurarak Türkiye’ye bilimsel rekabet gücü kazandırmak
   
 • İleri düzey ve geniş yelpazede eğitim programları, yaz ve kış araştırma okulları, amaca yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek, araştırmacı/öğrenci gençlerimizin bilimsel düzeyinin yükselmesine, ülkemizde uluslararası standartlarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlamak
   
 • Halk için bilim programları geliştirmek, bilim sevgisini ve araştırma heyecanını toplumun geniş kesimleriyle paylaşmak, ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaşmasına ve bilim geleneğinin yerleşmesine önemli katkılar sağlamak

Vizyon

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün vizyonu aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

 • Temel bilim alanlarının ileri konularında ve disiplinler arası alanlarda öncü araştırmaların yapıldığı,  uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir enstitü olmak
   
 • ‘Gücümüzü birleştirelim’ gayesiyle, ülkemizde temel bilim alanlarında yapılan çalışmalara öncülük eden, ülkemiz ve insanlığın güzel geleceği için temel bilgiler üreten bir enstitü olmak
   
 • Ülkemizde bilimsel kültürün ve entelektüel gelişimin itici gücü ve gurur kaynağı olmak