Quantum to Cosmos: Ideas and Applications

-A +A

Enstitümüz 25 Haziran - 4 Temmuz 2019 tarihlerinde Quantum to Cosmos: Ideas and Applications” konulu bir yaz okulu düzenleyecektir. 

  • Bu yaz okulu dünyanın önde gelen bilim insanlarının katılımıyla uluslararası düzeyde yapılacaktır ve araştırmacı/öğrenci gençlerimizin temel bilim alanlarında yetişmelerine önemli katkı sağlayacaktır.
  • Bu yaz okulunun yapılması üniversitelerimizdeki öğretim üyelerinin de çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
  • Bu yaz okulunun yapılması yeniden yapılandırılma süreci devam eden TBAE’nin uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanması yönünde önemli bir adım olacaktır.

Yaz Okulu Web Sitesi

12.05.2019