Quantum Frontiers of Technology

-A +A

Bugün temel bilim atomun boyutundan milyar kat daha küçük ölçeklerden, Güneş sisteminin boyutundan trilyonlarca kat daha büyük ölçeklere kadar doğanın işleyişini incelemektedir. Bu muazzam uğraşın son yüzyıldaki bütün başarılarını şu şekilde özetlemek mümkündür: İnsanoğlu günlük tecrübesinin oldukça dışında, hayal etmekte bile zorlandığı olayları anlama, hatta bu olaylara müdahale etme kabiliyetine kavuşmuştur. Bu durumu sürekli ve etkin kullanan ülkeler günümüzde endüstriyel ve teknolojik kudrete kavuşmuştur.

Atomik ve atom altı ölçeklerde belirgin olarak ortaya çıkan Kuantum ‘düzen’ insanoğlu için hayal ötesi bir dünyadır. İnsanoğlunun günümüzde Kuantum düzene sürekli artan müdahale etme kabiliyeti yeni bir teknolojik devrimin, kuantum teknolojiler çağının habercisi olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikli kuantum olayların (kuantum dolanıklık, kuantum teleportasyon vb.) kullanımı ve tutarlı kontrolünün bilgi işleme, iletişim, algılama ve ölçüm sistemlerine inanılmaz boyutlarda kapasite, hız ve duyarlık kazandıracağı kesin olarak görülmektedir.

Yukarıda söylenenler ışığında, Enstitümüz 8-11 Kasım 2019 tarihleri arasında “Quantum Frontiers of Technology” konulu ve uluslararası düzeyde bir çalıştay düzenleyecektir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları ile ülkemizin seçkin bilim insanları ve genç araştırmacı/öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan bu çalıştayda, teknolojinin kuantum ufukları, yapılan çağrılı bilimsel-teknik ve popüler konuşmaların yanı sıra interaktif tartışmalar çerçevesinde de ele alınacak; bu konularda ülkemizde yapılan çalışmalara yeni bir boyut ve heyecan kazandırılacaktır.

Söz konusu çalıştay yeniden kurulmakta olan TBAE’nin fonksiyonel faaliyetleri kapsamında, ülkemizin 11 inci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2 inci 180 günlük eylemi doğrultusunda düzenlenmektedir.

Çalıştay Web Sitesi

TÜBİTAK - Anasayfa Haber

16.10.2019