Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır TBAE Yaz Okulunda Konuştu

-A +A

Doğanın gizemlerini merak etme duygusu insanoğlunun varoluşunda vardır. Temel bilim bu merak etme duygusunun itici güce dönüştüğü bir uğraş alanıdır. Merakın itici gücüyle ortaya konulan temel buluşlar birbirini tetikleyerek daima yenilikçi fikirlerin kaynağını oluştururken dünyada geliştirilen bütün teknolojilerin de zemininde yatmaktadır. Öte yandan temel bilimin ürettiği bilgilerin pratik sonuçlarını önceden kestirmek oldukça zordur. Bu nedenle insanlık tarihinin bütün dönemlerinde temel bilimin gelişiminde devlet desteğine ve bilim dostu devlet adamlarının himayesine ihtiyaç duyulmuştur.

İslam Medeniyetinin altın çağında, aralarında El-Harezmi ve El-Battani’nin de bulunduğu birbirinden değerli Müslüman bilginler en verimli çalışmalarını Bağdat’ta kurulan ve temel bilimin ünlü merkezlerinden biri sayılan Aklın Evi’nde (Bayt al-Hikma), doğa bilimlerine olan merakı ile bilinen halife El-Memun’un himayesinde yapmıştır. El‑Biruni en verimli çalışmalarını Gazneli Sultan Mesut’un himayesinde yapmıştır. Nasireddin El-Tusi Moğol hükümdarı Hülagu Han’ın himayesinde dönemin ünlü temel bilim merkezi Marageh Rasathanesi’ni kurmuştur. Timurlu Devleti’nin bilim aşığı hükümdarı Uluğ Bey’in Semerkant’ta kurduğu medresede ve rasathanede temel bilim çalışmaları zirveye ulaşmıştır. Ali Kuşçu en verimli çalışmalarını İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’in himayesinde gerçekleştirmiştir. Batı dünyasında, Danimarka kralı 2. Frederick’in himayesinde Tycho Brahe ünlü temel bilim merkezi Uraniborg Rasathanesi’ni kurmuştur. Pierre-Simon Laplace’ın temel bilim çalışmalarını Napolyon Bonapart’ın kuvvetle desteklediği iyi bilinmektedir. Bilim dostu devlet adamlarının desteği ile kurulan Fransa Bilimler Akademisi ve Londra Kraliyet Cemiyeti (İngiliz Milli Bilimler Akademisi) temel bilimin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özetleyecek olursak;

Temel bilimin gelişimini destekleyen devlet adamları bütün insanlığa hizmet etmiştir. Temel bilimin tarihi bu devlet adamlarını unutmamaktadır.

Bilim dostu devlet adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, temel bilimsel düşünceye, ülkemize uluslararası düzeyde bilimsel rekabet gücü kazandırmayı hedefleyen TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’ne (TBAE) açık desteğini ifade etmiştir.

Temel bilimin tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızı unutmayacaktır.

Bu yaklaşım doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, 25 Haziran - 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında TBAE’de Bilimin Ufukları serisi kapsamında düzenlenen “Kuantumdan Uzaya: Fikirler ve Uygulamalar” konulu yaz okulunda konuştu. Dünyanın dört bir yanından ünlü bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen bu etkinliğin çok önemli ve heyecan verici olduğunu bildiğinin altını çizen Sayın Bakan Yardımcımız, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çığır açan teknolojilerde kritik bileşenlerinin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi odaklı çalışmalara yoğunlaştıklarını vurgulayan Sayın Mehmet Fatih Kacır, en önemli bileşenin ise elbette insan olduğunu belirtti.

Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de bugün geniş ulusal araştırma altyapısının ve dünya çapında araştırmalar yapan bilim insanlarının olduğunu ve bu nedenle aslında büyük sonuçlar doğurabilecek pek çok işin arifesine yaklaşıldığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi daha da geliştirmek yönünde ve bunun yanı sıra temel bilimler gibi hayati öneme sahip alanlarda kuvvetli adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Sayın Bakan Yardımcımız, TBAE’nin hem bu çalışmasını hem de bundan sonra yapacağı çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Daha sonra Sayın Mehmet Fatih Kacır, bu etkinliğin TBAE’nin gerek yurt içinde gerekse de uluslararası düzeyde tanınırlığı açısından önemli olduğunu düşündüğünü ve buradaki değerli katılımcılar arasından ileride hem çok önemli bilimsel araştırmalara hem de çığır açan teknolojik girişimlere imza atacak kişilerin çıkacağına yürekten inandığını söyledi.

Fotoğraflar

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır
01.09.2019