Uygulamalı Kuantum Sensörler ve Kuantum Teknolojileri

-A +A

Dünyadaki araştırma enstitülerinin başarılarında genç araştırmacılar ve araştırmacı öğrencilerin kritik rolü iyi bilinmektedir. Bu husus Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünün (TBAE) çalışma prensipleri arasında önemli bir yer almaktadır. Bu kapsamda, genç araştırmacılar ile araştırmacı öğrencilerin araştırma ve eğitim süreçlerinde yer alması enstitünün önemli hedeflerindendir.

Bilindiği üzere bugün dünyada temel bilim alanlarında bilgi üretimi inanılmaz boyutlara ulaşırken, bu bilgilerin eğitim sürecine zamanında yansımasında doğal olarak sıkıntılar yaşanmaktadır.  Bu durum bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de gözlemlenmektedir; Üniversitelerimizin yüksek lisans ve doktora programlarında yeterince ileri düzey dersler açılmamaktadır. Bunun gibi sorunların giderilmesi yönündeki gelişmelere önemli katkılar sağlamak amacıyla, TBAE bünyesinde genç araştırmacılara,  son sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ileri düzey dönemlik dersler açılacaktır.

Bu kapsamda, Enstitümüz bünyesinde 2022-2023 Yılı Güz döneminde çevrimiçi “Uygulamalı Kuantum Sensörler ve Kuantum Teknolojileri”  dersi açılmıştır.

Adı geçen ders 25 Ekim 2022 tarihinde Saat 14:30’da başlayacaktır.

NOT: Zoom bağlantısı bilgisi başvurusu kabul edilenlere gönderilecektir.

Başvuru Formu

İzlence

Poster

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2022, 23:59

 

24.09.2022