Kuantum Ufuklar: Gelişmeler ve Fırsatlar I

-A +A

Geçen yüzyılın başında kara cismin ışıma spektrumunda enerji dağılımı gizeminin çözülmesi ve ardından fotoelektrik olayının tutarlı açıklanması kuantum mekaniğinin ortaya konulmasına yol açmıştır. Kuantum mekaniği ilerleyen zaman içinde maddenin atomik ve atom altı ölçeklerde özelliklerini başarıyla açıklamış ve bu durumun pratik uygulamalarıyla birinci kuantum devrimi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, transistorlar, silikon mikro-elektroniği, lazerler, güneş panelleri, ileri düzey iletişim, hesaplama, algılama ve görüntüleme sistemleri geliştirilmiş, endüstriyel ve teknolojik kalkınmaya inanılmaz hız kazandırılmıştır.

Bu gelişmeler aynı zamanda insanoğluna kuantum sistemlere müdahale etme kabiliyeti kazandırmıştır. Son yıllarda kuantum sistemlerinin bireysel düzeyde tutarlı kontrolü ve mühendislik kaynağı olarak kullanımı ikinci bir kuantum devriminin yaklaşmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda, inanılmaz boyutlarda kapasite, hız ve duyarlık özelliklerine sahip kuantum hesaplama, kuantum simülasyon, kuantum iletişim ve algılama sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar tüm dünyada artan hızla devam etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve ülkemizde kuantum teknolojileri ekosisteminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamak amacıyla, Enstitümüz 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında “Kuantum Ufuklar: Gelişmeler ve Fırsatlar I” konulu ve uluslararası düzeyde bir Yaz Hazırlık Okulu düzenleyecektir.

Ülkemizin ve dünyanın seçkin bilim insanları ile genç araştırmacı ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bir araya geleceği bu hazırlık okulunda kuantum bilimi ve teknolojisinin güncel konularında kavramsal nitelikli giriş dersler dizisi gerçekleştirilecektir. Bu dersler aynı zamanda katılımcıların proje çalışmalarıyla desteklenecek ve ardından gerçekleştirilecek olan ileri düzey Yaz Araştırma Okulumuzdan tam verimli olarak yararlanmaları için zemin oluşturacaktır.

Söz konusu Yaz Hazırlık Okulu çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Okul Web Sitesi

02.07.2022