Kuantum Ufuklar: Gelişmeler ve Fırsatlar II

-A +A

Geçen yüzyılın başında kara cismin ışıma spektrumunda enerji dağılımı gizeminin çözülmesi ve ardından fotoelektrik olayının tutarlı açıklanması kuantum mekaniğinin ortaya konulmasına yol açmıştır. Kuantum mekaniği ilerleyen zaman içinde maddenin atomik ve atom altı ölçeklerde özelliklerini başarıyla açıklamış ve bu durumun pratik uygulamalarıyla birinci kuantum devrimi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, transistorlar, silikon mikro-elektroniği, lazerler, güneş panelleri, ileri düzey iletişim, hesaplama, algılama ve görüntüleme sistemleri geliştirilmiş, endüstriyel ve teknolojik kalkınmaya inanılmaz hız kazandırılmıştır.

Bu gelişmeler aynı zamanda insanoğluna kuantum sistemlere müdahale etme kabiliyeti kazandırmıştır. Son yıllarda kuantum sistemlerinin bireysel düzeyde tutarlı kontrolü ve mühendislik kaynağı olarak kullanımı ikinci bir kuantum devriminin yaklaşmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda, inanılmaz boyutlarda kapasite, hız ve duyarlık özelliklerine sahip kuantum hesaplama, kuantum simülasyon, kuantum iletişim ve algılama sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar tüm dünyada artan hızla devam etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve ülkemizde kuantum teknolojileri ekosisteminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamak amacıyla, Enstitümüz 1-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında “Kuantum Ufuklar: Gelişmeler ve Fırsatlar II” konulu ve uluslararası düzeyde bir Yaz Araştırma Okulu-Çalıştayı düzenleyecektir.

Bu Yaz Araştırma Okulu-Çalıştayında dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları ile ülkemizin seçkin bilim insanları ve genç araştırmacı/öğrencileri bir araya gelecektir. Burada kuantum bilimi ve teknolojisinin güncel konuları geniş kapsamlı ve mükemmel bir dizi özel dersler/konuşmalar çerçevesinde ele alınacak, bu konularda ülkemizde yapılan çalışmalara yeni bir boyut ve heyecan kazandırılacaktır.

Söz konusu Yaz Araştırma Okulu-Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Okul Web Sitesi

01.07.2022